2011/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Net) Top Page

" Toshihiko Kankawa with Nobuo Hara and Sharps & Flats " (Cat - King K32Y6202)
Toshihiko Kankawa(org), Seiichi Nakamura(ts), Junji Yamagishi(g), Marty Bracey(dr), Bobby Watson(b), Akira Ohmori(as), Kiyoshi Sugimoto(g), Yoshio Ohtomo(as), Tatsuji Yokoyama(perc), Tsutomu Okada(b), Norio Maeda(arr) Sharps & Flats: Nobuo Hara(cond,ts), Yohsuke Tohnoki(ts), Hideo Ohyama(as), Kohji Suzuki(as), Nobuyuki Morikawa(bs), Tadao Taniyama(tb), Syunji Satoh(tb), Tadanori Konakawa(tb), Jun'ichiro Murakami(b-tb), Syuzo Morikawa(tp,flh), Teruyuki Fukushima(tp,flh), Mitsukuni Kohata(tp,flh), Norio Koyama(tp,flh), Mike Reznikoff(dr), Tomoya Tsukahara(g)
'87/4/26,29 Tokyo

MR.SOUL MAN ; ENDLESS LOVE ; BLUES FOR MR.F ; OFF THE TOP ; SUMMERTIME ; THEME FROM T.K. ; SERENADE FOR BENIKO
7/14 -

Return to Top Page Top